Միայն անդամներ, տեխնո որջ Բուշվիկում՝ մրցակից Բեռլինի տան տեսարանին