Արվեստագետները պատկերացնում են նոր տեսակի քաղաքական պաստառ