Գնացեք Նկար: Արվեստի ոչ մոդայիկ միտումը վերադառնում է