Առաջին հայացք Նան Գոլդինի նոր աշխատանքին, որը պայքարում է կախվածության հետ