Յահյա Աբդուլ-Մաթին II-ի համար փառքը գալիս է պատասխանատվությամբ