Ջոդի Քոմերը փորձում է մեկ այլ դարաշրջան՝ չափի համար