Արդյո՞ք K18 մազերի դիմակն իրո՞ք աստվածային պարգև է, որը վերացնում է գանգուրները: