«Սպիտակ լոտոսի մասին» առողջարանային հագուստը հյուսում է իր ուրույն հեքիաթը