Ապահանված և առանց գրաքննության. Երբ Իսահակ Միզրահին հանդիպեց Նիք Ուափլինգթոնին