Արդյո՞ք բույրն ուժ ունի բարձրացնելու ձեր մտավոր էներգիան: