Լուսանկարչական ուղեցույց բոլորի համար, ում հետ Քոլին Ֆարելը հանդիպել է