Դեյվիդ Կորդանսկու և Մինդի Շապերոյի տանը արվեստը միշտ առաջին տեղում է